Pirmsskolas vecumposmā (4-7 gadi) bērns mācās, apgūstot ģimenē esošos paradumus un mēģinot darīt lietas tā, kā dara citi. Vecākiem šajā laikā ir jāmācās sadarboties ar bērnu, lai noritētu veiksmīga cilvēcisko attiecību apgūšana. Psiholoģijā  bērna attīstību līdz 5-7 gadiem uzskata par personības attīstības nozīmīgāko posmu. Šī perioda psihiskā attīstība ir pamatā pārējo attīstības periodu rezultātiem.

Lai radītu izpratni par to,  kā labāk izprast un palīdzēt savam bērnam gan ikdienā, gan treniņu procesā, skola rīko izglītojošus seminārus vecākiem. Seminārus vada dažādu nozaru profesionāļi, kuri iepazīstina vecākus ar aktuālāko un nepieciešamāko informāciju, lai bērns veidotos par laimīgu, emocionāli pilnvērtīgu cilvēku.

Informācija par aktuālajiem semināriem tiks papildināta, atkarībā no semināru norises plānotajiem laikiem. Sekojiet līdzi informācijai mājaslapas sadaļā „Jaunumi” un skolas sociālā tīkla Facebook lapā