Sports vecākiem

Bērna lielākie iedvesmotāji ir viņa vecāki. Ja vecāki vēlas, lai viņu atvases vairāk laika pavada sportojot un mazāk aizraujas ar jauno tehnoloģiju lietošanu,  tad pašiem vecākiem ir jāsāk ar savu ikdienas paradumu novērtēšanu. Ja bērnam tiek stāstīts, ka sportošana ir laba un vajadzīga, bet pati mamma vai tētis ikdienā fiziskajām aktivitātēm nevelta pietiekami daudz laika, …

Semināri

Pirmsskolas vecumposmā (4-7 gadi) bērns mācās, apgūstot ģimenē esošos paradumus un mēģinot darīt lietas tā, kā dara citi. Vecākiem šajā laikā ir jāmācās sadarboties ar bērnu, lai noritētu veiksmīga cilvēcisko attiecību apgūšana. Psiholoģijā  bērna attīstību līdz 5-7 gadiem uzskata par personības attīstības nozīmīgāko posmu. Šī perioda psihiskā attīstība ir pamatā pārējo attīstības periodu rezultātiem. Lai …