„VALTERA TALANTU SKOLA”  piedāvā apgūt futbola spēli pirmsskolas vecuma bērniem Rīgā.  Vispusīgai bērna attīstībai, mēs vadām treniņus bērnudārzos, kā arī piedāvājam nodarbības ārpus tā- peldēšanu, akrobātiku, kapoeiru un nodarbību smiltīs. Skola rīko arī svētku ballītes, ekskursijas, pārgājienus un seminārus vecākiem, kas izglīto, stiprina un vieno ģimenes Rīgā. Mēneša dalības maksa skolas audzēkņiem- 25 euro (cenā iekļautas nodarbības bērnudārzā). Dalības maksa ārpus bērnudārza nodarbībā- 15 euro (mūsu skolas audzēkņiem- 10 eiro).

 

Vīzija

Kļūt par labāko sporta organizāciju pirmsskolas vecuma bērniem.

Misija

Sabiedrības saliedēšana, iesaistot ģimenes sportiskās un izglītojošās aktivitātēs.

Mērķis

Bērnu fiziskā, psiholoģiskā, sociālā attīstība un ievirzīšana futbola spēlē.

Sauklis

Radām apstākļus izaugsmei!


Vērtības

 

Dabiskums

Cilvēks jau no dzimšanas ir radīts būt
dabisks- patiess, īsts, nesamākslots.

Brīvība

Ļaut darboties brīvi, neatkarīgi. Domāt, spriest un lemt pašam, būt atbildīgam par savu rīcību.  

Radošums

Spēja domāt un darīt „ārpus rāmjiem”, spēja radīt jaunas idejas, būt oriģinālam, neatkārtojamam.

Uzticība

Uzticēšanās ir spēja paļauties uz otru cilvēku. Mēs ticam bērnu spējām un  radām drošības sajūtu, ka vajadzības brīdī būs pieejams atbalsts un atsaucība. 


SKOLAS FILOZOFIJA

 

Pirmsskolas vecumposmā noteicošā loma ir sajūtām un pasaules izzināšanai caur tām. Mūsu nodarbībās bērnam tiek radīti apstākļi, kuros tiek nodrošināta vispusīga gan fiziskā, gan garīgā attīstība. Tas tiek panākts, mijiedarbojoties dažādām vidēm-treniņi iekštelpās, treniņi ārā, pārgājieni dabā, ekskursijas- un vides elementiem- vējšs, ūdens, smiltis, sniegs, ledus, dažādas bumbas u.c.

Mūsu pedagoga uzdevums ir nevis izdarīt kaut ko bērna vietā, bet gan palīdzēt viņam to darīt pašam. Nodarbību laikā, pedagogs darbojas kā iedvesmotājs, iniciators un atbalsts bērnam.

Skolas darbības pamatā ir alternatīvā pedagoģija. Iedvesmojoties no Montessori, Valdorfa un Holistiskās pedagoģijas metodēm,  mūsu uzdevums ir maksimāli attīstīt katra bērna  spējas, lai pieaugot, viņš veidotos par laimīgu un harmonisku personību. 

MŪSU TRENERU FILOZOFIJA

 

Mūsu darbu var tēlaini salīdzināt ar dārzkopību. Dārzniekam ir maiss ar  sēklām- gan vērtīgām, gan nevērtīgām, gan labām, gan sliktām; bērns šajā stāstā ir kā dārzs.

Treneris ir kā dārznieks, bet sēklas ir kā līdzekļi, lai radītu skaistu dārzu. Trenerim ir jāspēj savā maisā atrast vērtīgās un labās sēklas un iesēt tās. Kā arī atrast nezāļu sēklas, kuras sākušas jau dīgt un iznīcināt tās. No trenera prasmēm un zināšanām ir atkarīga dārza vērtība un skaistums. Pirmsskolas vecuma treneriem, atšķirībā no pieaugušu sportistu treneriem, kuri cīnās jau ar sekām,  ir iespēja ielikt spēcīgu un pareizu pamatu jaunā sportista attīstībā. 

Mēs esam ļoti svarīgs un būtisks atbalsts jaunās personības izaugsmē.

 Esam ļoti atbildīgi, kādas sēklas mēs iesējam jaunajā sportistā un vai pamanām nezāles laicīgi.

Tāpēc mūsu sauklis ir “Radām apstākļus izaugsmei”.

 

MŪS IEDVESMO

Mēs veidojam nākotni.

Mēs gribam redzēt bērnus veselus, spēcīgus un priecīgus.

Mēs gribam uzlabot situāciju.

Mēs to varam izdarīt!

MĒS ESAM 

Mēs esam atbildīgi par savu darbu!

Mēs ievērojam veselīgu dzīvesveidu un rādām piemēru citiem- Paši sportojam, ēdam veselīgi un arī domājam veselīgi.

Mēs meklējam risinājumus! Mēs neatbildam “Nezinu, mēs nesakām “Neiespējami”, mēs nesakām “Nekad”.

Mēs uzklausām gan pateicības, gan kritiku.

Mēs varam uzticēties viens otram.

MŪSU VĒRTĪBAS

Radošums–nozīmē radīt jaunas idejas un meklēt citādākus risinājumus.

Mērķtiecība – mērķtiecīgi iet uz mērķi un sasniegt to.

Pozitīvisms – priecāties gan par panākumiem, gan maziem sasniegumiem,  ar humoru uztvert dažādas dzīves situācijas. Mēs ticam veiksmīgai nākotnei.

Profesionālisms – Nepārtraukti mācīties un apgūt  jaunas zināšanas un prasmes, lai spētu atrisināt jebkuras situācijas un panākt vēlamo rezultātu.

BĒRNU IEGUVUMI

Pie mums bērni nekļūdās- viņi dara citādāk.

Pie mums bērniem ir izvēles iespējas.

Pie mums bērni ir drošībā, bērniem ir dota brīvība un izaugsmes iespēja

Pie mums bērniem izdodas. Mēs bērnu veselību un labklājību vienmēr vērtēsim augstāk par sportiskajiem sasniegumiem, kluba vadības un vecāku vēlmēm.


SIMBOLIKA

 

TRIJSTŪRIS

Simbolizē mērķtiecību un līderību. Psiholoģijā pierādīts, ka trijstūra formu izvēlas līderi- enerģiskas, neapturamas, spēcīgas personības, kas izvirza skaidrus mērķus un sasniedz tos.

FUTBOLISTS
Siluets norāda uz dinamiku, grāciju un sporta veidu. Futbols ir skaista spēle, kuru izvēlas spēlēt gudri un pašpārliecināti cilvēki.

 

BUMBA
Vienojošais elements. Lai spēlētu futbolu, nav nozīmes dzimumam, vecumam vai tautībai- galvenais, kas visus vieno, ir spēle ar bumbu.

SARKANS

Simbolizē kaislību, enerģiju un spēku. Mūsu kaislība ir bumbas, tāpēc tās ir sarkanā krāsā.

ZILS

Simbolizē brīvību, uzticību un apņēmību. Debeszilā krāsa rada viegluma un drošības sajūtu.  Mūsu treneriem, kuri valkā formastērpu zilā krāsā, piemīt visas šīs īpašības.

DZELTENS

Simbolizē radošumu un pozitīvismu. Dzeltenā krāsa stimulē nervu sistēmu, mudina uz komunikāciju un rosina uz radošumu, tāpēc bērniem ir dzelteni krekliņi. 

BALTS 

Simbolizē cilvēka dvēseles tīrību un spēju pasaulē raudzīties kā brīnumā. Baltā krāsa simbolizē sociālo saliedētību.